Uygulamalar / Üretim Takibi

Rfid Üretim Takibi

Fabrikalarda üretim verileri otomatik olarak toplanamıyorsa, yapılan üretim durumu ancak gecikmeli olarak bilinebilir. Üretimin bitiş süresini kestirmek, üretimle ilgili sıkıntıları çok geç olmadan fark etmek mümkün olmaz. Ayrıca üretim esnasında meydana gelebilecek hataları tespit etmek zorlaşır. Bu da para ve zaman kaybına yol açar. Siparişler zamanında teslim edilemediği gibi, ne zaman teslim edilebileceği de kestirilemez.

Oysa Rfid ile fabrikalardaki üretim sürecinin eş zamanlı takip edilmesi işletmenin buna benzer sıkıntılarını giderir. Üretim aşamaları aralarına kurulacak Rfid kontrol noktaları ile tamamlanan aşamalar kolaylıkla tespit edilebilir.

Sistemin kazanımları şöyle özetlenebilir :

  • Her iş emrinin üretim durumu, aşama başlama zamanı, üretimin tamamlanma oranı eş zamanlı görülebilir. Tüm iş emirleri tek bir ekranda toplanarak o anda fabrikada yapılan bütün üretimin durumu hakkında net bilgi alınır.
  • Herhangi bir üretimin tahmini tamamlanma süresi kestirilebilir, aksayan üretimler çok geç olmadan fark edilebilir.
  • İş emirlerinin her aşamasına belli hedefler atanarak, tamamlanan aşamaların verimi ve hedef dâhilinde tamamlanamayan aşamalar kontrol edilebilir.
  • Belli süre içinde tamamlanamayan aşamalardan teknik ekip/yönetici anında bilgilendirilerek gecikme - arızadan zamanında haberdar edilir.
  • Operatör, aşama, ürün bazında verimlilik analizi yapılabilir.
  • Yanlış hedefe teslim edilen yarı mamuller anında tespit edilerek uyarı verilebilir.
  • Yarı mamüllerin üretim harici depolama alanlarındaki bekleme süreleri de raporlanarak, üretim esnasındaki kayıp zaman tespit edilebilir. Yarı mamullerin makinelerdeki işlem süresi, her makinede saatte üretilen mamül sayısı eş zamanlı izlenebilir.