Uygulamalar / Logo Çözüm Ortağı

Logo Çözüm Ortağı

Logo Business Solutions yazılımları inşaattan, otomotive, perakendeden, hazır giyime birçok farklı sektörde binlerce farklı firmada kullanılmaktadır. Bu işletmelerin ihtiyaç duydukları Rfid çözümlerinin ticari yazılımlarıyla entegre çalışması gerekmektedir. Biltera bu işletmelere, Logo yazılımları ile entegre çalışan Rfid çözümleri üretmektedir. Gerek stok ve sevkiyatlarının yönetiminde, gerek duran varlıklarının takibinde, birçok farklı çözüm Logo sertifikalı Uyarlama Uzmanlarımız tarafından Logo yazılımlarına süretle entegre edilebilmektedir.

Örneğin, üretim ve perakende satış yapan Logo kullanan bir müşterimiz şu entegrasyonlardan yaralanmaktadır :

  • Üretim, Rfid teknolojisi ile depo girişinde toplu olarak sayılarak Logo'da üretimden giriş fişleri otomatik oluşturulmaktadır.
  • Depodaki ürünlerin Rfid el terminali ile yapılan hızlı sayımının, Logo stokları ile karşılaştırılmasıyla 'yok satışların' ve 'gereksiz üretimlerin' önüne geçilmektedir.
  • Sipariş esnasında Rfid el terminalleri ile sayılan ürünler için Logo'dan otomatik sipariş fişleri yaratılmaktadır.
  • Faturalandırılan ürünlerin sevki esnasında Rfid tünel yardımıyla koli içeriğinin fatura ile mukayesesi sağlanmakta ve hatalı sevkiyatlar engellenmektedir.
  • Mağaza stoklarının süratli sayımı ve Logo ile karşılaştırılması yapılmaktadır.
  • Mağazadaki eksik ürünler için Logo üzerinden otomatik sipariş fişleri yaratılmaktadır.

Rfid çözümlerimizin Logo Ticari Yazılımları dışında Netsis, Nebim, Vega, Mikro yazılımlarına da entegrasyonu mümkündür.