Uygulamalar / Hazır Giyim

Hazır Giyim

UHF Rfid teknolojisinin dünyada en yaygın olarak kullanıldığı sektör hazır giyim sektörüdür. Bunun nedeni hazır giyim ürünlerinde renk, beden, yaka, desen gibi aynı ürünün birçok farklı modelinin olması takibini klasik yöntemlerle zorlaştırmaktadır. Hazır giyim firmalarının yıllık adetlerinin çok fazla olması, işin akışının insan hatalarına açık olması ve mevcut yöntemlerle ürünlerin takibinin zorluğu UHF Rfid'nin bu alanda yaygın kullanılmasının ana nedenleridir.

Dünyada Burberry, Zara, Marks & Spencer, C&A, Gary Weber, Türkiye'de ise Lacoste, Koton, İpekyol Rfid teknolojisini kullanan firmalar arasında sayılabilir.

Hazır Giyim sektöründe yıllık ürün adetleri yüksek, satış noktaları fazladır. Dolayısıyla Rfid teknolojisine geçmek isteyen bir hazır giyim üreticisinin hem sabit, hem de değişken yatırım maliyetleri yüksektir. Bu yüzden herhangi bir yatırıma karar verilmeden önce bu yatırımın işletmeye ne tür kazanımlar sağlayacağı ve yatırımın ne sürede amorti edileceği veya edilemeyeceğinin mutlaka hesaplanması gerekmektedir. Kısaca ROI (Return on Investment) analizi dediğimiz bu süreç Biltera'nın hazır giyim konusunda uzmanlaşmış çalışanları tarafından yapılmaktadır. Süreçte şirketinizin gerek üretim, gerek dağıtım ve gerekse satış noktalarını A'dan Z'ye inceleyen uzmanlarımız, Rfid teknolojisinden yararlanabileceğiniz noktaları ve yararlanma yöntemlerini tespit etmekte, muhtemel kazanımları hesaplamakta ve bunu yatırımınız ile karşılaştırarak, tarafınıza yatırımınızın amorti edilme süresini gösteren nihai bir rapor sunmaktadır.

Uygulamalarımızdan edindiğimiz sonuç, önem sırasına göre firmaların şu kazanımları elde ettiklerini göstermektedir :

 • Mağazalarda 'yok' satışların önüne geçilmesi sayesinde artan satışlar.
 • Eksik veya yanlış raflardaki ürünlerin tespiti sayesinde daha verimli sipariş yönetimi.
 • Stok sayımlarının daha iz insan ile daha süratli yapılmasından kaynaklanan işgücü tasarrufu.
 • Sezonsonu stoklarının azaltılması.
 • Mağazalarda kayıp ve kaçakların azaltılması.
 • Üretim tesislerinde içsel firenin azaltılması.
 • Hatalı sevkiyatların önlenmesi.
 • Ürün mevcut olduğu halde yapılan gereksiz üretimlerin önlenmesi.
 • Depodan mağazaya, mağazadan rafa ürün akışının daha kısa sürede ve hatasız yapılabilmesi.
 • Kaynak kullanımı ve üretim projeksiyonunun daha verimli planlanabilmesi.
 • Bayi kanalındaki sahte ürünlerin tespiti

Öte yandan hazır giyim ürünlerinde yapılacak Rfid uygulamaları hem donanım tarafında, hem de etiketleme tarafında uzmanlık istemektedir. Uygulamalarda kullandığımız Rfid okuyucuları yüzlerce hazır giyim ürününü kolilerin içinden bir iki saniyede sayabilmektedir. Bu sayede sevkiyat son derece hızlı ve hatasız gerçekleşebilmektedir. Rfid etiketleri barkod fiyat etiketlerinin yerine kullanılabieceği gibi, japon akmazlarına, yaka etiketleri, yıkama talimatlarına gizlenebilmekte, hırsızlık alarmlarına da entegre edilebilmektedir.