Uygulamalar / Endüstriyel Demirbaş Takibi

Endüstriyel Demirbaş Takibi

Rfid sadece işletmelerdeki ofis ekipmanları ve benzeri demirbaşların takibinde kullanılmaz. Birçok farklı sektörde özellikle operasyonel demirbaşların takibinde de UHF Rfid'den yararlanılabilir. Bunların bazıları şöyle sıralanabilir :

Cerrahi Aletler ve Tıbbi Malzeme

Hastaneler, polikilinikler, laboratuvarlar, medikal malzeme ve ilaç firmalarında kullanılan tıbbi malzemelerin takibi de Rfid teknolojisi ile yapılabilir. Pens, bistüri, makas gibi cerrahi aletlere dahi tatbik edilebilecek küçüklükte olan bu Rfid etiketleri aşağıdaki malzemelere kolayca takılabilir :

  • Cerrahi aletler
  • Cerrahi tepsiler
  • Tıbbi malzemeler
  • Medikal aletler
  • Implantlar
  • Laboratuvar malzemeleri
  • Ve benzerleri ...

Rfid etiketleri bu malzemelerin sterilizasyonunda kullanılan yüksek ısıda buhar, autoklav, etilenoksit gibi yöntemlere dayanıklıdır.

Endüstriyel Parça Araç ve Gereçler

Fabrika, şantiye ve üretim tesislerinde kullanılmakta olan alet ve edevatların takibi de Rfid teknolojisi ile yapılabilir. Barkodların bu aletlere uygulanmayacak kadar büyük olması, manuel taranmaya ihtiyaç duyması ve kir, yağ, yağmur, çamur yüzünden okunamaması, zor ortam koşulları yüzünden yıpranması bu tarz aletlerin takibinde bu teknolojiyi yetersiz kılmaktadır. Oysa aşağıdaki fotoğrafta görülebileceği gibi uygulanabilecek Rfid etiketlerinde bu handikaplar yaşanmamaktadır.

Alet ve edavatların Rfid ile takibi şu kayıpları engellemektedir :

  • Yanlış yerleştirme ya da çalınma yüzünden aletlerin kaybolması. Sonuç : Yenileme maliyeti.
  • Aletlerin personel tarafından manuel giriş çıkışının yapılması yüzünden yaşanan gecikme, kaybolan aletlerin aranması ve yedek parçaların beklenmesi yüzünden oluşan gecikme sonucu üretim kaybı
  • Hizmet kalitesinin düşmesinden kaynaklanan azalan müşteri memnuniyeti.

LPG, Endüstriyel veya Mutfak Tüpleri

IP68 korumalı darbelere dayanıklı Rfid etiketleri tüplerin takibinde de kullanılmaktadır. Aşağıdaki fotoğrafta görülebileceği gibi tüplerin boyun kısımlarına kolaylıkla takılabilen Rfid etiketleri bu tarz tehlikeli ortamlarda kullanılabilmesi için ATEX sertifikasına sahiptir. Tüp dolum, dağıtım tesisleri ve tüp bayileri gibi günlük giriş çıkış adetinin yüksek olduğu yerlerde tüplerin takibini kolaylaştırmakta, kolaylıkla sayım yapılabilmekte ve kayıplar engellenebilmektedir.